voor Gemeente
voor Winkelbedrijven
voor Onderwijsinstellingen
Contact

CERTIFICERING

DMW RECO staat zoals wettelijk verplicht ingeschreven op de lijst van de VIHB ( = lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen ) onder het nummer ZH513782VIHB. Om op deze lijst te worden vermeld moet een bedrijf aan de volgende punten voldoen betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn.

» NIWO
» Senter Novem
» VROM